اس ام اس سرکاری جدید

اگر دبیر شیمی بودم از اشک چشمت محلول محبت می ساختم.اگر دبیر زبان بودم با زبان بی زبانی میگفتم عاشقتم.اگر دبیر ریاضی بودم انتهای سخت ترین فرمولها را به عشق تو ختم میکردم و اگر دبیر دینی بودم ثابت میکردم بعد از خدا فقط تو را میپرستم اگر دبیر ورزش بودم میبردمت تو حیاط ١٠ دور تو زمین میدواوندمت تا اینقدر الکی خوشحال نشی.

fun7fun.persianblog.ir

/ 0 نظر / 21 بازدید